Chứng chỉ kỹ sư hạng III

Ngày cập nhật: 08/06/2020

Hỏi :(Nguyễn Thị Hoài Thu - nguyenhoaithu211088@gmail.com)

Hiện nay tôi đang ở Đà Nẵng, tôi muốn tham gia lớp đào tạo Kỹ sư hạng III thì đăng ký ở đâu ạ?

Trả lời :

Kính gửi Chị Nguyễn Thị Hoài Thu,

Ngày 20/02/2020, lãnh đạo Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã có Công văn số 62/HVKHCN về đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020, có thể xem tại:

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020

Chị Thu có nhu cầu đăng ký tham dự  lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020 có thể gửi Công văn đăng ký nhu cầu tới Học viện. Căn cứ Công văn đăng ký nhu cầu của Chị, Học viện sẽ thông tin đến Chị khi có lịch khai giảng theo thông tin đã đăng ký  trên Công văn.

Trân trọng cảm ơn!

 

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (VISTI)

38 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Tel: 024.38265451; Fax: 024.38252873

Email: hvkcd@most.gov.vn