Hỏi về lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Ngày cập nhật: 26/05/2020

Hỏi :(ĐINH ĐỨC HẠNH - duchanhd@gmail.com)

Hiện tôi đang làm tại doanh nghiệp CP NN. bậc 4/8 muốn tham dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Đề nghị cho số điện thoại liên lạc, nơi học gần nhất (Quận 9) -- Trân Trọng !

Trả lời :

Kính gửi anh Đinh Đức Hạnh,

Hàng năm các Bộ, Ngành sẽ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Anh Đinh Đức Hạnh có nhu cầu theo học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên có thể liên hệ với cơ quan chủ quản của đơn vị mình (Bộ Xây dựng) để biết thông tin về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu.

Trân trọng cảm ơn!