NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ( TRÊN 10 NĂM & THUỘC PHỤ LỤC 1)

Ngày cập nhật: 08/11/2019

Hỏi :(ĐỖ MINH KHÁNH - khanh.smith@gmail.com)

Doanh nghiệp kính chào Ban tư vấn, Chúng tôi là Công ty Nidec Sankyo, là DNCX vốn 100% nước ngoài, có địa chỉ tại Khu công nghệ cao, Quận 9. Doanh nghiệp có câu hỏi nhờ Ban tư vấn giúp ạ. Chúng tôi có nhập khẩu mặt hàng là Máy mài kim loại về để tạo tài sản cố định & trực tiếp phục vụ cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp tại VN. Năm sản xuất 2000, mã HS code: 8460. Theo qui định của QD18/2019/CP, ngày 19/04/2019, thì khoản 1 điều 6 & tại phụ lục 1 có qui định riêng về tuổi thọ đối với máy móc, thiết bị thuộc linh vực riêng ( tuổi thọ không quá 15-20 năm), cũng như tại điều 9 qui định về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong trường hợp khác. Vậy cho DN hỏi, trong trường hợp này DN thực hiện nhập khẩu ( về hồ sơ, trình tự, thủ tục) theo điều 6 & điều 8, hay DN thực hiện theo điều 9. Nếu DN thực hiện theo điều 9 thì tại điểm c, DN phải nộp chứng thư giám định của tổ chức có chức năng cho HQ, trong khi đó lô hàng này chưa cho phép TK, chưa thể đêm hàng về để cơ quan kiểm định kiểm tra thì DN lấy chứng thư ở đâu ?. Nhờ Ban tư vấn giúp đỡ ạ. Doanh xin xin chân thành cảm ơn Ban tư vấn & mong nhận được phản hồi sớm ạ.

Trả lời :

Về câu hỏi của độc giả Đỗ Minh Khánh 

(Email: khanh.smith@gmail.com), xin trả lời như sau:

1. Việc áp mã HS của hàng hoá (máy móc, thiết bị) nhập khẩu do cơ quan Hải quan xác định. Căn cứ vào mã HS, cho phép xác định giới hạn tuổi máy móc, thiết bị một số lĩnh vực cụ thể theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

2. Trường hợp máy móc, thiết bị nhập khẩu của doanh nghiệp được xác định có tuổi phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, thì thực hiện theo các trình tự, thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 8 của Quyết định này; Trường hợp có tuổi vượt quá quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, thì thực hiện theo các trình tự, thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 9 của Quyết định này.

3. Theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, các khẩu máy móc, thiết bị vượt quá tuổi quy định muốn nhập khẩu phải đáp ứng các tiêu chí về công suất, năng suất và mức độ tiêu hao năng lượng, nguyên vật liệu so với thiết kế; và việc nhập khẩu máy móc, thiết bị phải được Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét và đồng ý bằng văn bản. Do đó, doanh nghiệp cần làm thủ tục giám định trong trạng thái đang hoạt động ở nước xuất khẩu, trước khi làm thủ tục nhập về Việt Nam.