Về lớp học bồi dưỡng kỹ sư hạng 3 tại Hà Nội

Ngày cập nhật: 04/11/2019

Hỏi :(Nguyễn Công Thủy - nguyencongthuy38795@gmail.com)

Hiện tại tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi muốn hỏi về lớp học bồi dưỡng kỹ sư hạng 3 học ở đâu, thời gian học cụ thể. Chương trình và thời gian học cụ thể. Cảm ơn!

Trả lời :

Học viên Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo xin trả lời bạn đọc như sau:

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được giao tổ chức các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên ngành KH&CN. Hằng năm, Học viện gửi thông báo đăng ký nhu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học và chức danh công nghệ các hạng I, hạng II và hạng III.

Căn cứ vào tổng hợp danh sách đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng các hạng, khi đủ điều kiện mở lớp, Học viện sẽ có thông báo triệu tập tới học viên đã làm thủ tục đăng ký. Thông thường các lớp bồi dưỡng được triển khai tại Hà Nội và TP HCM, ngoài ra cũng có thể kết hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức lớp riêng theo nhu cầu.

Lớp học thực hiện theo chương trình của Bộ KH&CN ban hành, trong thời gian 6 tuần (lý thuyết chiếm 40% thời lượng). Kinh phí: 3.500.000 đồng/người,khóa hạng II, hạng III; 3.800.000 đ/người,khóa hạng I.

Hiện nay, Học viện đã và đang triển khai 05 khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) tại Hà Nội và Khánh Hòa. Nếu bạn đọc có nhu cầu tham gia lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III) bạn có thể liên hệ ông Bùi Hải Cường - Trung tâm ĐTBD quản lý KH&CN, Học viện KH,CN&ĐMST, ĐT: 0902955269 để được hướng dẫn chi tiết.

Xin cảm ơn!