Về công tác giám định đồng bộ máy móc thiết bị

Ngày cập nhật: 14/10/2019

Hỏi :(Phạm Đức Phương - phamducphuongutc@yahoo.com.vn)

Quý Bộ vui lòng giải đáp, công ty của tôi có một chứng thư giám định cho một máy khoan, kết luận về sự phù hợp như sau: "Máy đã đăng ký phù hợp với các yêu cầu về tính an toàn, tiết kiệm năng lượng, và bảo vệ môi trường theo quy định của thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng". Như vậy khi đưa vào sử dụng tại các dự án, tôi có cần phải làm thủ tục kiểm định không? Xin cảm ơn quý bộ

Trả lời :

Về câu hỏi của độc giả Phạm Đức Phương (Email: phamducphuongutc@yahoo.com.vn), xin trả lời như sau:
Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhằm ngăn chặn các máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng "khi nhập khẩu" vào Việt Nam không đủ điều kiện về an toàn, tiết kiệm năng lượng, và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thay thế cho Thông tư 23/2015/TT-BKHCN và có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2019. 
Trường hợp máy khoan đã qua sử dụng mà độc giả đề cập đến, nếu chưa làm thủ tục nhập khẩu, thì thực hiện theo các trình tự, thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 hoặc điều khoản chuyển tiếp quy định tại Điều 16 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.
Lưu ý: Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 23/2015/TT-BKHCN và Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg không quy định hoạt động "giám định đồng bộ máy móc thiết bị" và không quy định việc máy móc, thiết bị "đưa vào sử dụng tại các dự án". 
Trân trọng!