Công bố hợp chuẩn

Ngày cập nhật: 19/06/2019

Hỏi :(Thủy Dung - ntthuydung@gmail.com)

Kính gửi Tổng cục, Tôi là đơn vị sản xuất bột bả tường, tôi muốn hỏi nếu tôi tự nguyện công bố hợp chuẩn sản phẩm của mình hợp chuẩn theo 4 chỉ tiêu của TCVN 7239:2014 BỘT BẢ TƯỜNG GỐC XI MĂNG POÓC LĂNG, (trong TCVN có 5 chỉ tiêu) và được tổ chức chứng nhận cấp giấy chứng nhận, tôi muốn công bố sản phẩm mình phù hợp với 4 chỉ tiêu của TCVN 7239:2014 chứ không hoàn toàn phù hợp theo TCVN 7239:2014 có được không? Nếu nộp hồ sơ công bố thì nộp tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng có đúng không ạ? Rất mong sớm nhận được sự phản hồi của Tổng cục. Chân thành cám ơn.

Trả lời :

Kính gửi quý độc giả,

Sau khi xem xét, Vụ Tiêu chuẩn -Tổng cục TCĐLCL có ý kiến trả lời như sau:

1. Quy định về công bố hợp chuẩn:

- Khoản 8 Điều 3 Luật TC&QCKT quy định “Công bố hợp chuẩn và việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng

- Điều 45 Luật TC&QCKT quy định như sau:

1. Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp thực hiện hoặc kết quả tự đánh giá sự phù hợp của mình.

2. Tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn phải đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN, công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

- Theo quy định tại mục 1.4 trong Phương thức 1; mục 1.5 Phương thức 2, 3, 4, 5, 6 tại Phụ lục II Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN, sản phẩm, hàng hóa được xem là phù hợp nếu tất cả các chỉ tiêu của mẫu thử nghiệm phù hợp với mức quy định của tiêu chuẩn tương ứng.

Do đó, việc công bố sản phẩm BỘT BẢ TƯỜNG GỐC XI MĂNG POÓC LĂNG phù hợp theo 4/5 chỉ tiêu của TCVN 7239:2014 là không phù hợp quy định.

2. Theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật CLSPHH, chứng nhận là việc đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ với tiêu chuẩn công bố áp dụng (chứng nhận hợp chuẩn).

Do đó, việc tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá, cấp GCN phù hợp tiêu chuẩn cho sản phẩm khi chỉ có 4/5 chỉ tiêu phù hợp tiêu chuẩn là không phù hợp quy định.

3. Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, khoản 2 Điều 8 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN, đơn vị tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Trân trọng./.