Thủ tục gia hạn thương hiệu

Ngày cập nhật: 16/04/2019

Hỏi :(Nguyễn Mỹ Linh - mylinh@vinades.vn)

Tôi muốn hỏi về thủ tục gia hạn thương hiệu. Ví dụ: biểu mẫu, quy trình và chi phí ạ.

Trả lời :

Kính gửi độc giả Nguyễn Mỹ Linh

Theo quy định tại Mục 20.4 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016. Để gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (VBBH), chủ VBBH cần thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định. Hồ sơ gia hạn VBBH gồm:

- 02 Tờ khai gia hạn đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu kèm theo)

- Bản gốc VBBH (trường hợp có yêu cầu ghi nhận gia hạn vào VBBH)

- Phí, lệ phí gia hạn: tối thiểu 1.200.000đ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ/01 VBBH.

 Người nộp đơn có thể nộp đơn gia hạn hiệu lực VBBH trực tiếp hoặc qua bưu điện đến:

1.Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội

Địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Số tài khoản: 3511.0.1054889.00000 kho bạc quận Thanh Xuân

Người thụ hưởng: Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ

2. Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 3511.0.1093216 kho bạc nhà nước quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

3. Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

 Trường hợp nộp hồ sơ đơn qua bưu điện, Người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện hoặc chuyển khoản qua ngân hàng đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ. Sau khi chuyển tiền, Người nộp đơn cần phô tô giấy biên nhận chuyển tiền qua bưu điện hoặc giấy ủy nhiệm chi chuyển tiền qua ngân hàng gửi kèm theo hồ sơ đơn để chứng minh khoản tiền đã nộp.

Trân trọng!

Tệp đính kèm: 02 Tờ khai gia hạn đối tượng sở hữu công nghiệp.

(Cục Sở hữu trí tuệ)