Quy định kiểm định hay hiệu chuẩn cho thiết bị kiểm tra Pol, brix trong thanh toán tiền mua bán mía nguyên liệu

Ngày cập nhật: 08/04/2019

Hỏi :(Võ Thụy Thu Thủy - thuyvtt.nh@bhs.vn)

Theo TT 29/2012/TT-BNNPTNT về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng mía nguyên liệu có yêu cầu đối với thiết bị đo pol và brix dùng để xác định CCS trong quá trình thanh toán tiền mía phải được kiểm định. Nhưng theo TT23/2013/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 thì không đề cập đến 02 thiết bị đo pol và Brix. Viện dẫn theo điểm 2 điều 4 của TT23/2013/TT-BKHCN thì Các phương tiện đo không quy định tại Khoản 1 Điều này, khi sử dụng cho mục đích thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp, hoạt động công vụ khác của Nhà nước phải được kiểm định, hiệu chuẩn khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nhưng không phải phê duyệt mẫu. Vậy phải áp dụng là kiểm định hay hiệu chuẩn cho 02 thiết bị đo Pol, Brix ah. Trân trọng cảm ơn.

Trả lời :

Kính gửi bạn đọc,

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xin trả lời như sau:

1. Tại Điều 2.4.2.1 và Điều 2.4.3.1 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng mía nguyên liệu quy định:

“ - Thiết bị đo Brix phải có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực và được kiểm tra độ chính xác định kỳ sau 5 ngày sử dụng bằng dung dịch chuẩn được cung cấp bởi Nhà sản xuất;

- Thiết bị đo pol phải có giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực và được kiểm tra độ chính xác định kỳ sau 5 ngày sử dụng và hiệu chuẩn bằng tấm thạch anh chuẩn do nhà sản xuất cung cấp đi kèm theo thiết bị (có ghi giá trị chuẩn ở một hoặc hai đầu)”.

Như vậy, Phương tiện đo khúc xạ dùng để xác định hàm lượng đường (Brix kế) và phương tiện đo độ phân cực dùng để xác định hàm lượng đường (Pol kế) phải thực hiện kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

2. Các tổ chức kiểm định Pol kế và Brix kế đường gồm:

+ Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2, địa chỉ: 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Kê, thành phố Đà Nẵng; ĐT: 0511.3833009;

+ Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3, địa chỉ: 49 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; ĐT: 08.38294274.

3. Theo khoản 2, Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định: Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng.

Trân trọng./.