Giám định máy móc nhập khẩu

Ngày cập nhật: 12/07/2018

Hỏi :(Phùng Trọng Kiên - ptrongkien72@gmail.com)

Xin quý Bộ cho biết thủ tục đăng ký đối với hoạt động giám định máy móc nhập khẩu ?

Trả lời :

Kính gửi độc giả Phùng Trọng Kiên,

Hồ sơ đăng ký công bố thông tin của tổ chức giám định theo quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHCN.

A. Hồ sơ đăng ký gồm:

1. Văn bản đăng ký của tổ chức giám định gửi Bộ KH&CN, 01 bản chính, bao gồm các thông tin:

- Tên tổ chức (tiếng Anh, tiếng Việt, viết tắt).

- Địa chỉ liên lạc, điện thoại, fax, website.

- Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giám định máy móc, thiết bị, công nghệ.

- Cam kết tham gia hoạt động giám định theo Thông tư 23.

2. Bảng liệt kê giám định viên, 01 bản chính.

(Chi tiết Hợp đồng lao động, bằng cấp chuyên môn, Quyết dịnh công nhận giám định viên)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên ngành đào tạo

Kinh nghiệm giám định (năm)

Loại hợp đồng lao động

 

 

 

 

 

 

3. 01 Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có hoạt động giám định máy móc, thiết bị, công nghệ (đối với tổ chức giám định trong nước).

- 01 Bản sao văn bản cho phép hoạt động giám định của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài nơi tổ chức giám định đăng ký hoạt động kèm bản dịch tiếng Việt được hợp pháp hóa lãnh sự (đối với tổ chức giám định nước ngoài).

4. 01 Bản sao Chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 phiên bản hiện hành (nếu có).

Chứng chỉ được cấp bởi tổ chức công nhận hợp pháp là thành viên của Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC - The International Laboratory Accreditation Cooperation) và/hoặc Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Châu Á - Thái Bình Dương (APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation).

5. Mẫu Giấy đăng ký giám định (01 bản sao và 01 bản scan).

6. Mẫu Chứng thư giám định, nội dung phù hợp yêu cầu tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 23 (01 bản sao và 01 bản scan).

7. 01 Bản sao Thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định do Sở Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BCT, kèm theo mẫu dấu nghiệp vụ.

(Đối với Tổ chức giám định có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh đăng ký một hồ sơ riêng).

  • Lưu ý: Ưu tiên công bố thông tin đối với Tổ chức giám định có chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 phiên bản hiện hành.

B. Cách gửi hồ sơ:

1. Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ), 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Bản scan nội dung  5 và 6 gửi về địa chỉ Email: vudtg@most.gov.vn. để phục vụ việc đăng tin trên Cổng Thông tin điện tử.

C. Yêu cầu đối với Tổ chức giám định:

Tổ chức giám định phải xây dựng và phê duyệt Quy trình giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ Thông tư 23.

Trân trọng cảm ơn!