Muốn được cấp quyền sử hữu trí tuệ thì phải làm thế nào?

Ngày cập nhật: 03/05/2018

Hỏi :(Lê Hải Sơn - alisondmurray@gmail.com)

Tôi có 1 phát minh về khoa học công nghệ. tôi muốn được cấp quyền sử hữu thì tôi phải làm thế nào Tên: Sơn lê Site: https://github.com/kidstore/bed/wiki/Best-Toddler-Bed-for-Travel

Trả lời :

Kính gửi anh Lê Hải Sơn, 
Anh có thể nộp đơn đăng ký sáng chế đến Cục Sở hữu trí tuệ. (mẫu đơn có trên trang web phần sáng chế ở menu ngang).
Phòng Thông tin có mở lớp về thông tin sáng chế. Cụ thể các lớp học xin vui lòng liên hệ với chị Hà (phòng đọc) số điện thoại 02438583069 (máy lẻ: 1428) để biết thông tin chi tiết.
Nếu cần hỗ trợ về thông tin sáng chế độc giả có thể gửi thông tin đến mail của Phòng Thông tin:
phongthongtin@noip.gov.vn
hoặc Nguyễn Xuân Vĩnh:  nxvinh@noip.gov.vn để được giải đáp.
 
Trân trọng cảm ơn!