Thứ sáu, 27/11/2020 10:40 GMT+7

Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước

Chủ tịch nước đã có các Quyết định khen thưởng:

1. Quyết định số 1976/QĐ-CTN ngày 09/11/2020 về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

2. Quyết định số 1971/QĐ-CTN ngày 09/11/2020 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng Công nhận chất lượng đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lượt xem: 558

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)