Ngày 02/9/2020, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố bản Báo cáo GII năm 2020 với chủ đề “Thu hút đầu tư cho đổi mới sáng tạo”. Trong bối cảnh đó, phiên họp lần này của HIPOC cũng tập trung vào vấn đề thu hút đầu tư cho đổi mới sáng tạo.
Tổng Giám đốc Tổ chức WIPO Francis Gurry cho biết, Việt Nam nằm trong số các nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp có được đầu ra từ đổi mới sáng tạo hiệu quả hơn so với đầu vào và thuộc nhóm các nền kinh tế có chỉ số đổi mới sáng tạo vượt trên tầm mức phát triển.
"Trong bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2020, Việt Nam tiếp tục được xem là hình mẫu của các nước đang phát triển khác trong việc thiết lập đổi mới sáng tạo (ĐMST) như là một ưu tiên quốc gia. Việc ban hành Nghị quyết từ năm 2017, sử dụng bộ chỉ số GII như một công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động ĐMST của quốc gia là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của ĐMST đối với sự phát triển đất nước”.
Trong số 29 nền kinh tế thuộc nhóm thu nhập trung bình thấp trong Báo cáo GII 2020, Việt Nam đứng thứ nhất
Trong ba năm, Việt Nam tăng 17 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo. Lần đầu tiên, chỉ số này trở thành tiêu chí đo lường năng lực cạnh tranh quốc gia hàng năm.
Chiều ngày 20/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) năm 2017” nhằm đánh giá công tác triển khai hoạt động và kết quả đạt được năm 2017 cũng như đề xuất giải pháp để cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST).
Chỉ số đổi mới toàn cầu (Global Innovation Index-GII) là một công cụ đo lường hệ thống đổi mới ở mức quốc gia được Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) phối hợp với Trường kinh doanh INSEAD (Cộng hòa Pháp) và Đại học Cornell (Hoa Kỳ) xây dựng và liên tục hoàn thiện. Việc tính toán, công bố kết quả tính toán GII hàng năm cho hơn một trăm quốc gia trên thế giới cho phép đánh giá, xếp hạng năng lực đổi mới của các quốc gia này. Để giúp các cán bộ nghiên cứu hiểu rõ hơn về chỉ số GII, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học nhằm giới thiệu và phân tích về Chỉ số này.
Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai công tác nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN năm 2017, ngày 20/10/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức Tọa đàm chuyên đề về tính phù hợp và những tồn tại, hạn chế của chỉ số đổi mới sáng tạo GII trong điều kiện của Việt Nam, do ThS. Nguyễn Thị Phương Mai chủ trì trao đổi.
Trang: