Thông tin văn bản số: 02/2019/TT-BNV
Số hiệu 02/2019/TT-BNV
Ngày ban hành 24/01/2019
Thời gian bắt đầu hiệu lực 10/03/2019
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Nội vụ  Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng 
Trích yếu nội dung
Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử