Thứ năm, 13/02/2020 19:36 GMT+7

Thông báo các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu, quản lý đầu tư ứng dụng CNTT và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Kính gửi:   Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngày 06/02/2020, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo sẽ tổ chức 04 Lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu, quản lý đầu tư ứng dụng CNTT và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

1. Các lớp bồi dưỡng

- Lớp Nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin: thời gian 01 ngày, thứ Tư, ngày 04/3/2020.

- Lớp Nghiệp vụ đấu thầu: thời gian 03 ngày, từ thứ Sáu đến Chủ nhật, từ ngày 06-08/3/2020.

- Lớp Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng: 02 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật, từ ngày 14-15/3/2020.

- Lớp Nghiệp vụ quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng: 02 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật, từ ngày 21-22/3/2020.

2. Địa điểm học: Phòng học Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch, số 68 Phan Đình Phùng, Hà Nội.

(Công văn của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch và thông tin về các khóa học gửi kèm theo)

Vụ Tổ chức cán bộ thông báo để các đơn vị xem xét, cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng.

Trân trọng./.

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 1832

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)