học chứng chỉ hạng III

Ngày cập nhật: 07/01/2021

Hỏi :(Nguyễn Văn Ngị - nguyenvannghivov@gmail.com)

hiện tôi đã hết bậc 9/9 kỹ sư hạng 3, tôi có nhu cầu học lớp bồi dưỡng chứng chỉ kỹ sư hạng 3 nhà trường khi nào mở và mở ở đâu a, hiện tại tôi ở Hà nội Email nguyenvannghivov@gmail.com

Trả lời :

Kính gửi độc giả Nguyễn Văn Nghị,

Trong tháng 01/2021, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ có Công văn về đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2021.

Các Anh/Chị có nhu cầu đăng ký tham dự  các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2021 có thể truy cập vào website của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: www.most.gov.vn; website của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại địa chỉ: www.visti.gov.vn,  để có hướng dẫn chi tiết và gửi công văn đăng ký tham dự về Học viện.

Trân trọng cảm ơn!

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (VISTI)

38 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Tel: 024.38265451; Fax: 024.38252873

Email: hvkcd@most.gov.vn