Lớp bồi dưỡng Quản trị viên hệ thống hạng 2 hoặc hang 3

Ngày cập nhật: 27/06/2020

Hỏi :(Lê Minh Châu - chaule.lengoc@gmail.com)

Trường cho em hỏi. Em đang ở TPHCM khi nào Trường có mở lớp bồi dưỡng Quản trị viên hệ thống hạng 2 hoặc hạng 3 để em có thể đăng kí. Xin cảm ơn

Trả lời :

 

Kính gửi độc giả Lê Minh Châu,

 

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo mở các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Để biết thêm chi tiết về đối tượng tham gia đăng ký học các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, Anh/Chị có thể tham khảo tại Thông tư liên tịch số: 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014.

Trân trọng cảm ơn!