Kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu tại nguồn (Nước xuất khẩu)

Ngày cập nhật: 20/04/2020

Hỏi :(Pham Thi Kim Ngân - nganptk0112@gmail.com)

Công ty đang nhập khẩu thép theo loại hình nhập kinh doanh sản xuất, HS code 72283010, có thành phần hóa học tương ứng: C: 0,22%; Si: 0,27%; Mn: 0,84%; P: 0,011%; S: 0,011%; Cu: 0,11%; Ni: 0,11%; Cr: 1,22%; Nb: 0,024%; B: 0,0016%. Khi nhập khẩu về công ty áp dụng hình thức kiểm tra chất lượng thép theo từng lô hàng, nay công ty muốn thay đổi sang hình thức kiểm tra chất lượng thép tại nguồn, xin hướng dẫn công ty trình tự và thủ tục cần làm. Hiện có những tổ chức giám định nước ngoài nào đã được Bộ KHCN chấp nhận?

Trả lời :

K/g anh/chị,

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ KH&CN xin gửi anh chị ý kiến phản hồi của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng- Bộ Khoa học và Công nghệ tại Tệp đính kèm.

Trân trọng!