Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ

Ngày cập nhật: 19/11/2019

Hỏi :(Khoa An toàn thực phẩm - vsattp.ttytdp.q12@tphcm.gov.vn)

Bên đơn vị chúng tôi có nhu cầu học Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ Sư chính (hạng ii) nhưng tại cơ sở Hồ Chí Minh. Không biết bên phía đơn vị có kế hoạch hoặc thông tin gì về lớp trên cho chúng tôi biết. Hoặc cho chúng tôi biết được người phụ trách để liên hệ.

Trả lời :

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) xin trả lời như sau:

Hằng năm, Học viện đều triển khai lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên ngành KH&CN các hạng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh theo nhu cầu đăng ký của các tổ chức, đơn vị, cá nhân.  Nếu Quí đơn vị có nhu cầu học lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư chính (hạng II), đề nghị Quí đơn vị tổng hợp danh sách và gửi về Học viện để tổng hợp và lập kế hoạch triển khai. Khi đủ điều kiện mở lớp tại TP Hồ Chí Minh, Học viện sẽ có thông báo triệu tập các học viên đã đăng ký để tham gia lớp học. Dự kiến trong quí I và quí II năm 2020, Học viện sẽ triển khai một số lớp tại TP Hồ Chí Minh.

Để biết thêm chi tiết Quí đơn vị có thể liên hệ ông Bùi Hải Cường - Học viện KH,CN&ĐMST, ĐT: 0902955269.

Xin trân trọng cảm ơn!