Các loại báo cáo phải nộp

Ngày cập nhật: 16/09/2019

Hỏi :(Lê Thị Kiều Trang - trangnhnt91@gmail.com)

Công ty tôi là doanh nghiệp có hoạt động ứng dung công nghệ cao. Hàng năm, Cong ty tôi phải lập Báo cáo chi phí cho hoạt động nghiên cứu và phát triển theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ. Báo cáo này phải được lập, kiểm toán và nộp tới Bộ KH&CN cùng với BCTC đã được kiểm toán trong vòng 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính. Tôi muốn hỏi là, đối với DN có hoạt động ứng dung công nghệ cao thì ngoài việc lập và nộp báo cáo như trên, bên tôi còn phải thực hiện các thủ tục hoặc nộp các báo cáo nào khác nữa không?

Trả lời :

Văn phòng Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ xin trả lời câu hỏi của Quý đọc giả như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT- BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao định kỳ 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả hoạt động về Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Quy định chi tiết về biểu mẫu và nội dung báo cáo kết quả hoạt động định kỳ sẽ được gửi kèm với công văn thông báo tới tổ chức, cá nhân. Như vậy Báo cáo tài chính và Báo cáo bóc tách các khoản chi phí cho hoạt động nghiên cứu và phát triển là một trong những hồ sơ mà Quý Công ty cần phải gửi kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động định kỳ. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bà Trần Nguyệt Anh- chuyên viên chính phụ trách hoạt động chứng nhận công nghệ cao - Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (ĐT: 024.35560681, 0913309835).

Trân trọng cảm ơn!