Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

Triển khai thanh tra chuyên đề 2017 toàn quốc

 

Nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, nâng cao ý thức đối với tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ trong việc chấp hành quy định pháp luật về năng lượng nguyên tử, đặc biệt là các quy định về quản lý an ninh nguồn phóng xạ đảm bảo khả năng kiểm soát được việc sử dụng, quản lý nguồn phóng xạ, tránh việc mất an ninh nguồn dẫn đến mất nguồn phóng xạ, gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng và xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quyết định chỉ đạo các lực lượng trong toàn ngành triển khai Cuộc thanh tra chuyên đề “Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ”.

 

Các văn bản kèm theo:

- Cong van  1103/BKHCN_TTra.pdf;

De cuong thanh tra chuyen de.doc;

Mau bao cao nhanh.doc.

 

Ngày đăng 18/4/2017

(Thanh tra Bộ KH&CN).


Lượt xem: 58920
Share |
Triển khai thanh tra chuyên đề 2017 toàn quốc