Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

Thông báo Thông tư số 22/2016/TT-BKHCN

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BKHCN quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Vậy Thanh tra Bộ KH&CN gửi Thông tư này đến Quý đơn vị để biết và thực hiện.

Thông tư 

Phụ lục

Trân trọng./.

Ngày đăng 20/3/2017

(Thanh tra Bộ KH&CN).

Lượt xem: 101670
Share |
Thông báo Thông tư số 22/2016/TT-BKHCN