Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long: Xử phạt vi phạm hành chính trên 380 triệu đồng


Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long đã chủ trì triển khai 06 cuộc thanh tra và 05 cuộc kiểm tra trên đại bàn quản lý. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính số tiền trên 380 triệu đồng, kết quả công tác cụ thể như sau:

  

Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra 153 cơ sở về các lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và An toàn bức xạ hạt nhân đối với các mặt hàng: Xăng dầu, mũ bảo hiểm, gas, vật tư nông nghiệp, các cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ và các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị X - quang. 

Qua thanh tra đã phát hiện 31 cơ sở vi phạm, chiếm trên 20% tổng số cơ sở được thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 272 triệu đồng (vi phạm về an toàn bức xạ hạt nhân 04 cơ sở, chiếm 36% tổng số cơ sở thuộc lĩnh vực thanh tra, số tiền xử phạt 37 triệu đồng; vi phạm về đo lường: 11 cơ sở, chiếm hơn 8% tổng số cơ sở thuộc lĩnh vực thanh tra, số tiền xử phạt 85 triệu đồng; vi phạm về chất lượng: 12 cơ sở, chiếm hơn 24% tổng số cơ sở thuộc lĩnh vực thanh tra, số tiền xử phạt trên 135 triệu đồng; vi phạm về ghi nhãn: 03 cơ sở, chiếm khoảng 2% tổng số cơ sở thuộc lĩnh vực thanh tra, số tiền xử phạt 13,5 triệu đồng; vi phạm về tiêu chuẩn: 01 cơ sở, chiếm khoảng 1% tổng số cơ sở thuộc lĩnh vực thanh tra, số tiền xử phạt gần 1 triệu đồng).


Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và đình chỉ hoạt động kinh doanh xăng dầu một tháng, đình chỉ sử dụng phương tiện đo vi phạm và buộc kiểm định lại trước khi đưa vào sử dụng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm; đình chỉ sử dụng thiết bị bức xạ một tháng đối với các cơ sở vi phạm về an toàn bức xạ.

 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc 01cơ sở vi phạm về đo lường nộp lại số thu lợi bất hợp pháp trên 184 ngàn đồng; buộc chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế 05 lô hàng mũ bảo hiểm và 02 lô hàng xăng R.95 vi phạm chất lượng; buộc các cơ sở ghi nhãn thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo đúng quy định; buộc đình chỉ sử dụng 04 phương tiện đo xăng dầu vi phạm về đo lường.

 

Hành vi vi phạm được phát hiện qua hoạt động thanh tra như: Sử dụng phương tiện đo bị sai, hỏng, không đạt yêu cầu về đo lường, sai số vượt giới hạn cho phép; sử dụng chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực; buôn bán hàng đóng gói sẵn có lượng không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường; chưa lập hồ sơ xin cấp phép thiết bị bức xạ, thiết bị X- quang chưa được kiểm định định kỳ, không trang bị liều kế cho nhân viên bức xạ, không có quy trình vận hành thiết bị X-quang, không ghi nhãn hàng hóa, bán hàng hóa nhưng không công bố tiêu chuẩn áp dụng, bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng …


Công tác kiểm tra cũng đã được Thanh tra Sở tăng cường triển khai trên địa bàn quản lý đối với các mặt hàng: Xăng dầu, vật liệu xây dựng, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, gas, thực phẩm, vàng, điện gia dụng, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm. Qua thanh tra 225 cơ sở đã phát hiện vi phạm 22 cơ sở, số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 109 triệu đồng. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc 04 cơ sở vi phạm về đo lường nộp lại số thu lợi bất hợp pháp gần 5 triệu đồng; buộc 11 cơ sở vi phạm về chất lượng chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế các lô hàng vi phạm.

  

Kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.


Ngày đăng 12/1/2017

(Thanh tra Bộ KH&CN).


Lượt xem: 714
Share |
Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long: Xử phạt vi phạm hành chính trên 380 triệu đồng