Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp: Xử phạt vi phạm hành chính gần 160 triệu đồng

 

Thực hiện công tác năm 2016, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp  đã chủ trì triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trên đại bàn quản lý. Qua thanh tra phát hiện vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính gần 160 triệu đồng, kết quả cụ thể công tác như sau:

 

Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra 222 cơ sở về các lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và ghi nhãn sản phẩm đối với các mặt hàng: xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, mũ bảo hiểm….

 

 

Qua thanh tra đã phát hiện 17 cơ sở vi phạm, chiếm gần 8% tổng số cơ sở được thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 160 triệu đồng ( trong đó vi phạm về đo lường: 04 cơ sở (01 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 01 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 02 cơ sở kinh doanh vàng); vi phạm về chất lượng: 05 cơ sở (03 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 02 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm); vi phạm về ghi nhãn: 08 cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; vi phạm về công bố tiêu chuẩn: 04 cơ sở).

 

Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 01 tháng đối với 04 cơ sở, đình chỉ sử dụng phương tiện đo vi phạm và buộc kiểm định lại trước khi đưa vào sử dụng đối với các cơ sở vi phạm về đo lường.

 

Hành vi vi phạm được phát hiện qua hoạt động thanh tra như: sử dụng phương tiện đo bị sai, bị hỏng hoặc không đạt yêu cầu về đo lường; sử dụng chứng chỉ kiểm định phương tiện đo hết hiệu lực; mua bán xăng dầu không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; bán sản phẩm có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng; nhãn ghi không đủ, ghi không đúng nọi dung bắt buộc ghi trên nhãn; hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng.

 

Ngoài công tác thanh tra, trong năm 2016, Thanh tra Sở cũng đã thực hiện tốt một số nội dung như: công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Kết quả hoạt động thanh tra năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp đã góp phần phát hiện, xử lý các vi phạm cũng như nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của các cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như tổ chức, cá nhân kinh doanh khác.

 

Ngày đăng 11/01/2017

(Thanh tra Bộ KH&CN).


Lượt xem: 558
Share |
Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp: Xử phạt vi phạm hành chính gần 160 triệu đồng