Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

Kết quả công tác thanh tra năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An

 

Thực hiện công tác năm 2016, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đã tiến hành tổ chức thanh tra 06 cuộc (bao gồm 177 cơ sở) trên địa bàn do Sở KH&CN quản lý, qua thanh tra phát hiện 42 cơ sở vi phạm, chiếm gần 24% tổng số cơ sở được thanh tra, số tiến xử phạt vi phạm hành chính gần 247 triệu đồng, kết quả công tác thanh tra cụ thể như sau:

 

Về lĩnh vực xăng dầu: Thanh tra sở đã tiến hành thanh tra 46 cơ sở, qua thanh tra phát hiện 04 cơ sở vi phạm, số tiền xử phạt 40 triệu đồng (chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn bán hàng:12 cơ sở; sử dụng phương tiện đo không thực hiện kiểm định theo quy định: 04 cơ sở).

 

Về kinh doanh vàng bạc trang sức, mỹ nghệ: thực hiện sự chỉ đạo của Bộ KH&CN và UBND tỉnh Nghệ An, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra 54 cơ sở trên địa bàn, qua thanh tra phát hiện 16 cơ sở vị phạm, chiếm gần 30% tổng số cơ sở được thanh tra, số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 88 triệu đồng (trong đó: 12 cơ sở vi phạm về chất lượng, số tiền xử phạt trên 67 triệu đồng; 01 cơ sở vị phạm về công bố tiêu chuẩn áp dụng, số tiền xử phạt 2 triệu đồng; 05 cơ sở vi phạm về ghi nhãn hàng hóa, số tiền xử phạt gần 17 triệu đồng; 01 cơ sở vi phạm về đo lường, số tiền xử phạt 2 triệu đồng).

 

Về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu công nghiệp: Thanh tra Sở đã tổ chức thanh tra 23 cơ sở trên địa bàn, qua thanh tra phát hiện 17 cơ sở vi phạm, chiếm gần 74% tổng số cơ sở được thanh tra, số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 54 triệu đồng (trong đó: 09 cơ sở vi phạm về ghi nhãn hàng hóa; 08 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm không có nhãn phụ bằng tiếng Việt đã được chuyển hồ sơ sang Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền).

 

 

Hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình thanh tra như: chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; sử dụng phương tiện đo không kiểm định theo quy định; sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn công bố; ghi nhãn nhưng thiếu thông tin; sử dụng chứng chỉ kiểm định phương tiện đo đã hết hiệu lực.

 

Song song với công tác thanh tra, Thanh tra Sở cũng thực hiện tốt một số nội dung như: thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tích cực chủ động góp ý các Dự thảo Nghị định, quyết định; tham mưu cho lãnh đạo Sở giải quyết các vấn đề liên quan.

 

Kết hợp với công tác thanh tra, các Đoàn thanh tra đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu công nghiệp, an toàn bức xạ hạt nhân. Kết quả hoạt động thanh tra năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

 

Ngày đăng 12/01/2017

(Thanh tra Bộ KH&CN).


Lượt xem: 8330
Share |
Kết quả công tác thanh tra năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An