Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

Kết quả công tác thanh năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Nội đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, qua thanh tra đã phát hiện 62 cơ sở vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính số tiền trên 467 triệu đồng, kết quả cụ thể như sau:

 

Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra 146 cơ sở về các lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu công nghiệp và an toàn bức xạ hạt nhân (bao gồm: 26 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán; 27 tổ chức khoa học công nghệ; 77 cơ sở sản xuất kinh doanh; 14 cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ trong y tế và thanh tra hành chính 02 đơn vị thuộc Sở).

 

 

Đặc biệt, để triển khai hiệu quả cuộc thanh tra chuyên đề “đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ” theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Sở đã phối hợp với một số đơn vị liên quan triển khai thanh tra 70 cở sở có hoạt động buôn bán, sản xuất vàng, trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn quản lý.

 

Kết quả thanh tra đã phát hiện 62 cở sở vi phạm, chiếm trên 42% tổng số cơ sở được thanh tra (03 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 02 cửa hàng kinh doanh mũ bảo hiểm; 08 siêu thị kinh doanh hàng hóa; 04 cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa khác; 01 cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ và 44 cơ sở chế tác, kinh doanh vàng, trang sức, vàng mỹ nghệ), số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 467 triệu đồng (xử phạt về tiêu chuẩn đo lường – quy chuẩn kỹ thuật gần 260 triệu đồng; xử phạt về chất lượng sản phẩm hàng hóa gần 203 triệu đồng; xử phạt về an toàn bức xạ gần 5 triệu đồng).

 

Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu công nghiệp, ghi nhãn hàng hóa, an toàn bức xạ hạt nhân cho các cơ sở, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Kết quả hoạt động thanh tra năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

 

Ngày đăng 12/01/2017

(Thanh tra Bộ KH&CN).


Lượt xem: 8410
Share |
Kết quả công tác thanh năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội