Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

296 triệu đồng là số tiền Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2016.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì triển khai 12 cuộc thanh tra đối với 216 cơ sở trên địa bàn do Sở quản lý. Kết quả thanh tra đã phát hiện 44 tổ chức và cá nhân vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số số tiền phạt 296 triệu đồng, kết quả cụ thể như sau:

 

 Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra 216 cơ sở trên địa bàn (bao gồm 187 tổ chức và 29 cá nhân) về các lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, An toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu công nghiệp đối với các mặt hàng như: kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, ghi nhãn hàng hóa đối với hàng đóng gói sẵn, xăng dầu.

 


 

Kết quả thanh tra đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 44 tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm (chiếm trên 20% tổng số cơ sở được thanh tra)  với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 296 triệu đồng. Hành vi vi phạm được phát hiện qua hoạt động thanh tra như: vi phạm về đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng; vi phạm về chất lượng trong kinh doanh hàng đóng gói sẵn; vi phạm về đo lường trong kinh doanh xăng dầu; vi phạm về sở hữu công nghiệp, an toàn bức xạ hạt nhân; cân hết hạn kiểm định, nhãn hàng hóa ghi không đầy đủ thông tin; sử dụng giấy chứng nhận kiểm định hết hạn; không có dấu kiểm định theo quy định.  

 

Thanh tra Sở đã tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa trên địa bàn trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, giúp cho các cơ sở nắm bắt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu công nghiệp….

 

Thanh tra Sở cũng đã hoàn thành tốt một số công tác khác ngoài công tác thanh tra như: tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; cử người tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ thanh tra.  

 

Với mục tiêu bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, các kết quả hoạt động thanh tra trong năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã góp phần phát hiện, xử lý vi phạm, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Ngày đăng 01/03//2017

(Thanh tra Bộ KH&CN).

Lượt xem: 129048
Share |
296 triệu đồng là số tiền Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2016.