Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

  Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Trường Quản lý KH&CN phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Điện Biên và Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng tổ chức hai khóa tập huấn “Nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực KH&CN năm 2017”, thời gian diễn ra khóa tập huấn tại Điện Biên từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017 và tại Đà Nẵng từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5 năm 2017.   Nội dung Khóa tập…

  Đây là vấn đề được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Văn Tùng nhấn mạnh và cũng là một trong những nội dung được đưa ra bàn thảo tại Tọa đàm “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử”.    Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng: Cần đẩy mạnh sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi quyền SHTT   Tọa đàm được tổ chức chiều 26/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ KH&CN với INTA nhằm nêu…

  Nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, nâng cao ý thức đối với tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ trong việc chấp hành quy định pháp luật về năng lượng nguyên tử, đặc biệt là các quy định về quản lý an ninh nguồn phóng xạ đảm bảo khả năng kiểm soát được việc sử dụng, quản lý nguồn phóng xạ, tránh việc mất an ninh nguồn dẫn đến mất nguồn phóng xạ, gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng và…

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BKHCN quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Vậy Thanh tra Bộ KH&CN gửi Thông tư này đến Quý đơn vị để biết và thực hiện. Thông tư  Phụ lục Trân trọng./. Ngày đăng 20/3/2017 (Thanh tra Bộ KH&CN).

Hoạt động thanh tra