Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

  Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Nội đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, qua thanh tra đã phát hiện 62 cơ sở vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính số tiền trên 467 triệu đồng, kết quả cụ thể như sau:   Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra 146 cơ sở về các lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo…

  Thực hiện công tác năm 2016, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đã tiến hành tổ chức thanh tra 06 cuộc (bao gồm 177 cơ sở) trên địa bàn do Sở KH&CN quản lý, qua thanh tra phát hiện 42 cơ sở vi phạm, chiếm gần 24% tổng số cơ sở được thanh tra, số tiến xử phạt vi phạm hành chính gần 247 triệu đồng, kết quả công tác thanh tra cụ thể như sau:   Về lĩnh vực xăng dầu: Thanh tra sở đã tiến hành thanh…

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long đã chủ trì triển khai 06 cuộc thanh tra và 05 cuộc kiểm tra trên đại bàn quản lý. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính số tiền trên 380 triệu đồng, kết quả công tác cụ thể như sau:    Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra 153 cơ sở về các lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và An toàn bức xạ…

  Trong năm 2016, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan, tổ chức 06 cuộc thanh tra trên địa bàn do Sở quản lý, qua thanh tra phát hiện 53 cơ sở vi phạm, số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 273 triệu đồng, kết quả cụ thể như sau:   Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra 282 cơ sở (bao gồm: 52 cơ sở kinh doanh nông sản; 06 cơ sở kinh…

Hoạt động thanh tra