Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

  Ngày 04/8 tại tỉnh Nam Định, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Thanh tra Bộ KH&CN tổ chức 02 buổi tập huấn tăng cường nhận thức về sở hữu trí tuệ cho hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.   Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Huy Quang, Phó Giám đốc Sở KH&CN đã nhấn mạnh sở hữu trị tuệ là một lĩnh vực hết sức quan trọng trong phát…

Ngày 11/4/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có Công văn số 1103/BKHCN-TTra gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp chỉ đạo triển khai Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về an toàn bức xạ hạt nhân (ATBXHN) năm 2017 trên phạm vi toàn quốc. Sau khi nhận được kế hoạch do các địa phương xây dựng và báo cáo, để việc triển khai đồng bộ và đạt mục tiêu đề ra, Bộ KH&CN có Công văn số 2343/BKHCN-TTra ngày 18/7/2017 nhằm đôn đốc, hướng…

  Trong Quý II và 6 tháng đầu năm 2017, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đã được Bộ KH&CN thực hiện có hiệu quả, cụ thể:   Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Bộ KH&CN đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền: 04 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 02 Nghị định của Chính phủ; 02 Thông tư của Bộ trưởng Bộ…

  Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Trường Quản lý KH&CN phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Điện Biên và Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng tổ chức hai khóa tập huấn “Nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực KH&CN năm 2017”, thời gian diễn ra khóa tập huấn tại Điện Biên từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017 và tại Đà Nẵng từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5 năm 2017.   Nội dung Khóa tập…

Hoạt động thanh tra