Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

  Đây là vấn đề được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Văn Tùng nhấn mạnh và cũng là một trong những nội dung được đưa ra bàn thảo tại Tọa đàm “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử”.    Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng: Cần đẩy mạnh sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi quyền SHTT   Tọa đàm được tổ chức chiều 26/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ KH&CN với INTA nhằm nêu…

  Nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, nâng cao ý thức đối với tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ trong việc chấp hành quy định pháp luật về năng lượng nguyên tử, đặc biệt là các quy định về quản lý an ninh nguồn phóng xạ đảm bảo khả năng kiểm soát được việc sử dụng, quản lý nguồn phóng xạ, tránh việc mất an ninh nguồn dẫn đến mất nguồn phóng xạ, gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng và…

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BKHCN quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Vậy Thanh tra Bộ KH&CN gửi Thông tư này đến Quý đơn vị để biết và thực hiện. Thông tư  Phụ lục Trân trọng./. Ngày đăng 20/3/2017 (Thanh tra Bộ KH&CN).

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì triển khai 12 cuộc thanh tra đối với 216 cơ sở trên địa bàn do Sở quản lý. Kết quả thanh tra đã phát hiện 44 tổ chức và cá nhân vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số số tiền phạt 296 triệu đồng, kết quả cụ thể như sau:    Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra 216 cơ sở trên địa bàn (bao gồm 187…

Hoạt động thanh tra