Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Bộ Khoa học và Công, có chức năng thanh tra và xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý  nhà nước của Bộ: xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân và xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trang tin điện tử (website) của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ có nội dung đăng tải thông tin pháp luật, hướng dẫn thủ tục nộp, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, quy trình xử lý vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ. Trao đổi, hỏi đáp về công tác thanh tra và xử lý vi phạm giữa Thanh tra các sở, các Bộ, ngành liên quan với Thanh tra Bộ.

Website cũng công bố các báo cáo thường niên quốc gia và quốc tế về tình hình thực thi quyền sở hữu trí tuệ, cơ sở dữ liệu về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các công trình nghiên cứu về thực thi quyền sở hữu trí tuệ; các chương trình đào tạo, giải đáp một số vấn đề liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Những nội dung này hi vọng sẽ cung cấp các thông tin hữu ích và cập nhật cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về tình hình thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Một số bài viết, văn bản, cơ sở dữ liệu sẽ được dịch sang tiếng Anh với tính chất là các tài liệu tham khảo cho mục đích nghiên cứu.

Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của lực lượng thanh tra Khoa học và Công nghệ các địa phương, sự giúp đỡ của các đồng nghiệp đến từ Thanh tra Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Cục quản lý cạnh tranh và sự hỗ trợ của Dự án USAID – START Việt Nam, Trung tâm tin học - Bộ Khoa học và Công nghệ để xây dựng website này.

Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ