Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam
Câu hỏi: Bookmark and Share

Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm?

Trả lời:

Những người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và tác phẩm khoa học là tác giả của tác phẩm. Tác giả bao gồm:
- Cá nhân người Việt Nam có tác phẩm được bảo hộ.
- Cá nhân người nước ngoài có tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định tại Việt Nam; có tác phẩm được công bố lần đầu tiên ở Việt Nam; có tác phẩm được bảo hộ tại Việt nam (Điều 8 Nghị định 100/2006/NĐ-CP).
Ngoài ra, những người dưới đây cũng được công nhận là tác giả như người dịch tác phẩm từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác được coi là tác giả tác phẩm dịch; người phóng tác từ tác phẩm đã có, người cải biên, chuyển thể tác phẩm từ loại hình nghệ thuật này sang loại hình khác được coi là tác giả của tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể; người biên soạn, chủ giải, tuyển chọn tác phẩm của người khác thành tác phẩm có tính sáng tạo được coi là tác giả biên soạn, chú giải, tuyển chọn (Điều 13 Luật SHTT).

Lượt xem: 71980
Nội dung câu hỏi Gửi câu hỏi của bạn?

Warning: unlink(./public/extra/captcha\08fedcadb0dee09dbb11280c242f5873.png) [function.unlink]: Permission denied in C:\xampp\htdocs\thanhtra\vi\library\Zend\Captcha\Image.php on line 583

Warning: unlink(./public/extra/captcha\585f67b11924c5f2950543c03c80e481.png) [function.unlink]: Permission denied in C:\xampp\htdocs\thanhtra\vi\library\Zend\Captcha\Image.php on line 583

Warning: unlink(./public/extra/captcha\7b001c37534a3a547e83dee3985e4d02.png) [function.unlink]: Permission denied in C:\xampp\htdocs\thanhtra\vi\library\Zend\Captcha\Image.php on line 583

Warning: unlink(./public/extra/captcha\86dec79bf1a31fd148f4ca280ec8adb4.png) [function.unlink]: Permission denied in C:\xampp\htdocs\thanhtra\vi\library\Zend\Captcha\Image.php on line 583

Warning: unlink(./public/extra/captcha\880656fc2669b900b5c37b1df58a812b.png) [function.unlink]: Permission denied in C:\xampp\htdocs\thanhtra\vi\library\Zend\Captcha\Image.php on line 583

Warning: unlink(./public/extra/captcha\a1b40a31b3aeaddc2047e93b10fb5d7e.png) [function.unlink]: Permission denied in C:\xampp\htdocs\thanhtra\vi\library\Zend\Captcha\Image.php on line 583

Warning: unlink(./public/extra/captcha\ac30186333de99918e9290d0d04a298e.png) [function.unlink]: Permission denied in C:\xampp\htdocs\thanhtra\vi\library\Zend\Captcha\Image.php on line 583

Warning: unlink(./public/extra/captcha\b361035b8f3cc4e719ecea7d73adb552.png) [function.unlink]: Permission denied in C:\xampp\htdocs\thanhtra\vi\library\Zend\Captcha\Image.php on line 583

Warning: unlink(./public/extra/captcha\cea6cb11802bd62e9c480937cd4253e0.png) [function.unlink]: Permission denied in C:\xampp\htdocs\thanhtra\vi\library\Zend\Captcha\Image.php on line 583

Warning: unlink(./public/extra/captcha\fec8392acc6800dce3b9853e51ef184c.png) [function.unlink]: Permission denied in C:\xampp\htdocs\thanhtra\vi\library\Zend\Captcha\Image.php on line 583

 

Các thông tin khác

Hỏi đáp ->Xác lập quyền->Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm?

Hỗ trợ trực tuyến