Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam
Câu hỏi: Bookmark and Share

Thế nào là quyền tác giả?

Trả lời:

Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, thường gọi là bản quyền tác giả.
Quyền tác giả thường được xác lập đối với những người sáng tạo ra tác phẩm gốc về văn học, kịch, âm nhạc, nghệ thuật.
Quyền này cho phép người sáng tạo kiểm soát được việc khai thác, sao chép, cải biên, công bố tác phẩm của mình.
Đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm các cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hoá (Điều 4.3 Luật SHTT)

Lượt xem: 24532
Nội dung câu hỏi Gửi câu hỏi của bạn?

 

Các thông tin khác

Hỏi đáp ->Xác lập quyền->Thế nào là quyền tác giả?

Hỗ trợ trực tuyến