Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam
Tình huống: Bookmark and Share

Công ty TNHH Võ Trần có quyền khẳng định hàng thật – hàng giả mạo nhãn hiệu HP, Epson và Canon hay không?

Nội dung:

Công ty TNHH Võ Trần là một đại diện quyền sở hữu công nghiệp được các Công ty: (i) Hewlett-Parkard Development Company, Hoa Kỳ (HP), (ii) Seiko Epson Corporation – Nhật Bản (Epson), (iii) Canon Kabushiki Kaisha – Nhật Bản (Canon) uỷ quyền thực hiện các giao dịch liên quan đến thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu đang được bảo hộ của các Công ty có tên trên.
Ngày 25/3/2010, Công ty Võ Trần đã có đơn gửi Chi cục quản lý thị trường tỉnh Cần Thơ yêu cầu xử lý hàng giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm mực in HP, CANON và EPSON. Sau khi kiểm tra tại Công ty TNHH Tin học – Điện tử - Điện lạnh PL, Đội quản lý thị trường số 6 thuộc Chi cục quản lý thị trường Cần Thơ đã tạm giữ 44 hộp mực in hiệu HP và 04 hộp mực in hiệu Canon.
Công ty TNHH Võ Trần sau khi chụp ảnh mẫu hàng tại Công ty TNHH Tin học – Điện tử - Điện lạnh PL do Đội quản lý thị trường số 6 tạm giữ, đã có có công văn khẳng định số hàng hoá này là giả mạo nhãn hiệu và đã đề nghị Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ xử lý hành vi buôn bán và tàng trữ để bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu đối với Công ty PL.
Sau khi xem xét công văn khẳng định của Công ty TNHH Võ Trần và đối chiếu với hàng hoá tạm giữ, Đội quản lý thị trường số 6 đã lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, đã xác định hành vi của Công ty PL là vi phạm khoản 4; điểm a khoản 5; điểm a, khoản 6 Điều 15 Nghị định 106/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
Chi cục quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đã đề nghị Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, xem xét việc: Công ty TNHH Võ Trần có quyền khẳng định hàng thật – hàng giả mạo nhãn hiệu HP, Epson và Canon hay không?
Sau khi nghiên cứu nội dung hỏi của Chi cục quản lý thị trường tỉnh Cần Thơ  và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, ngày 29/6/2010, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã trả lời Chi cục quản lý thị trường tỉnh Cần Thơ như sau:  
- Công ty TNHH Võ Trần (đại diện là bà Võ Thị Minh Tâm) là đại diện sở hữu công nghiệp theo uỷ quyền của SEIKO EPSON CORPORATION (Nhật Bản), chủ sở hữu nhãn hiệu “EPSON” theo Giấy uỷ quyền lập ngày 14/3/2005; của CANON KABUSHIKI KAISHA (Nhật Bản), chủ sở hữu nhãn hiệu “Canon” theo Giấy uỷ quyền lập ngày 01/12/2009; của Hewlett-Packard Company (Hoa Kỳ), chủ sở hữu nhãn hiệu “hp, invent & Hình” theo Giấy uỷ quyền lập ngày 10/6/2009.
- Tại điểm d khoản 1 Điều 23 của Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định: Người yêu cầu xử lý xâm phạm phải gửi kèm theo đơn yêu cầu xử lý vi phạm các tài liệu, chứng cứ, hiện vật sau đây để chứng minh yêu cầu của mình:
+ Chứng cứ và hiện vật về hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ …
- Tại Điều 26 của Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định: Người yêu cầu xử lý vi phạm phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về sự trung thực của các thông tin tài liệu, chứng cứ mà mình cung cấp. Trường hợp người yêu cầu xử lý xâm phạm lợi dụng quyền yêu cầu xử lý xâm phạm nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác thì phải bồi thường.
- Tại khoản 2 Điều 20 của Nghị định 106/2006/NĐ-CP quy định: Cơ quan xử lý vi phạm có thể tự mình tiến hành kiểm tra, xác minh chứng cứ, yêu cầu cơ quan công an kiểm tra, xác minh chứng cứ chứng minh tư cách chủ thể quyền, chứng minh vi phạm hoặc trưng cầu giám định khi cần thiết.
Căn cứ vào quy định trên, đối chiếu với vụ việc cụ thể này, Công ty TNHH Võ Trần, đại diện sở hữu công nghiệp cho các chủ thể quyền sở hữu công nghiệp nêu trên có quyền cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hàng hóa giả mạo nhãn hiệu để chứng minh cho quyền yêu cầu của mình, trong đó có văn bản cam kết xác nhận hàng hoá giả mạo nhãn hiệu “EPSON”, “Canon”, “hp, invent & Hình”. Tuy nhiên, nếu Công ty Võ Trần cung cấp thông tin không trung thực, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác thì phải bồi thường theo quy định tại Điều 26 của Nghị định 105/2006/NĐ-CP.
Việc xác định hành vi giả mạo nhãn hiệu, hơn ai hết chủ thể quyền hoặc người đại diện theo uỷ quyền của chủ thể quyền là người hiểu được phạm vi bảo hộ, có đầy đủ các thông tin, biện pháp để nhận biết được hàng thật, hàng giả mạo nhãn hiệu của mình. Do vậy, Nghị định sửa đổi Nghị định 106/2006/NĐ-CP (sắp được ban hành trong thời gian tới) đã quy định rõ hơn trách nhiệm của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, mẫu vật để nhận biết dấu hiệu vi phạm, xác định hàng thật, hàng giả mạo. Và người có thẩm quyền xử lý vi phạm có thể dựa trên văn bản cam kết xác nhận hàng hoá giả mạo nhãn hiệu của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp để xác định hành vi vi phạm và phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với kết luận vi phạm và quyết định xử lý vi phạm của mình./.

Lượt xem: 71448
Nội dung câu hỏi Gửi câu hỏi của bạn?

 

Các thông tin khác

Hỏi đáp ->Tình huống->Công ty TNHH Võ Trần có quyền khẳng định hàng thật – hàng giả mạo nhãn hiệu HP, Epson và Canon hay không?

Hỗ trợ trực tuyến