Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

  Kết quả năm 2008 về thực hiện Chương trình Hành động về  hợp tác phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2006 - 2010    Trước những yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đúng các cam kết song phương, đa phương của Việt Nam đã tham gia và nhằm góp phần lành mạnh hoá môi trường kinh doanh, thúc đẩy sáng tạo và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) theo quy định của pháp…

CAM KẾT VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ WTO     Theo như Ban thư ký WTO thông báo, Việt Nam sẽ bắt đầu phải thực hiện các cam kết của mình từ ngày 11/1/2007. Trong số các cam kết cần thực hiện ngay khi Việt Nam chính thức trở thành Thành viên của WTO có những cam kết về quyền sở hữu trí tuệ. Thực hiện các cam kết về quyền sở hữu trí tuệ trong WTO đối với Việt Nam chính là việc thực hiện Hiệp định về các khía cạnh liên quan…

Báo cáo tình hình thực hiện cam kết về sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ WTO (7/2008)   Ngày 17/6/2008 vừa qua đã diễn ra phiên họp lần thứ hai của Hội đồng TRIPS trong năm 2008. Phiên họp này có ý nghĩa quan trọng với Việt Nam vì kể từ khi trở thành Thành viên WTO, pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam được Hội đồng TRIPS chính thức “rà soát” một cách tổng thể. Một cách khái quát, pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam được đánh giá…

  DIỄN BIẾN CÁC CÁC CUỘC HỌP HỌP THƯỜNG NIÊN CỦA WTO   Tháng 3/2008, tại trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Geneva, Thuỵ Sỹ đã diễn ra một số phiên họp định kỳ của WTO và một số cuộc đàm phán trong khuôn khổ Vòng Đô-ha. Bài viết sau đây điểm lại những diễn biến chính của các cuộc họp và đàm phán này.  Cuộc họp của Hội đồng Thương mại Hàng hoá   Mục đích của các cuộc họp thuộc các Hội đồng của WTO là rà soát các nghĩa…

  Kết quả một năm thực hiện Chương trình Hành động về hợp tác phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2006 – 2010     Ngày 29/11/2005, tại kỳ họp thứ XI, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006. Việc ban hành Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) không những nhằm mục đích nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích…