Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

Tìm kiếm văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
19/2014/TT-BKHCN 01-07-2014

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Download File

37/2011/TT-BKHCN 27-12-2011

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Download File

41/2009/TT-BNNPTNT 09-07-2009

Quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng

Download File

16/2009/TTLT-BTTTT-BCA 12-05-2009

Về phối hợp phòng, chống in lậu

Download File

04/2009/TT-BKHCN 27-03-2009

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT- BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Download File

29/2009/TT-BTC 10-02-2009

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

Download File

22/2009/TT-BTC 04-02-2009

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Download File

10/2008/TT-BTTTT 24-12-2008

Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"

Download File

12 /2008/TT-BCT 22-10-2008

Hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của cơ quan Quản lý thị trường

Download File

84/2008/TT-BTC 30-09-2008

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Download File

Các văn bản pháp luật được cung cấp bởi http://luatvietnam.vn/
Văn bản pháp luật - Thông tư