Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam

Tìm kiếm văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
97/2010/NĐ-CP 21-09-2010

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Download File

88/2010/NĐ-CP 16-08-2010

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Download File

49/2009/NĐ-CP 21-05-2009

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

Download File

47/2009/NĐ-CP 13-05-2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Download File

133/2008/NĐ-CP 31-12-2008

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ về hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ giám định công nghệ và các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ

Download File

128/2008/NĐ-CP 16-12-2008

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008

Download File

89/2006/NĐ-CP 30-08-2008

Quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hoá lưu thông tại Việt Nam, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Download File

97/2008/NĐ-CP 28-08-2008

Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Download File

Các văn bản pháp luật được cung cấp bởi http://luatvietnam.vn/
Văn bản pháp luật - Nghị định