Bảo vệ tài sản trí tuệ Việt Nam
Thông tin mới
photo
Nam Định: Tăng cường nhận thức về sở hữu trí tuệ cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp photo
  Ngày 04/8 tại tỉnh Nam Định, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Thanh tra Bộ KH&CN tổ chức 02 buổi…

photoChi tiết

Đôn đốc, hướng dẫn triển khai thanh tra chuyên đề năm 2017 photo
Ngày 11/4/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có Công văn số 1103/BKHCN-TTra gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp chỉ đạo triển khai Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về an toàn bức xạ hạt nhân (ATBXHN) năm 2017 trên phạm vi…

photoChi tiết

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đã được Bộ KH&CN thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác photo
  Trong Quý II và 6 tháng đầu năm 2017, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đã được Bộ KH&CN thực hiện có hiệu quả, cụ thể:   Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp…

photoChi tiết

photo
Tập huấn nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2017 photo
  Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Trường Quản lý KH&CN phối hợp…

photoChi tiết

photo
Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thực thi quyền SHTT trong môi trường thương mại điện tử photo
  Đây là vấn đề được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Văn Tùng nhấn mạnh và cũng là một trong…

photoChi tiết

1 2 3 4 5 >
Chuyên mục thực thi quyền sở hữu trí tuệ cung cấp sơ đồ các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam cùng địa chỉ liên hệ các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Chuyên mục này còn cung cấp các thông tin về tình hình hình thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong nước và một số kết quả của các vòng đàm phán quốc tế về sở hữu trí tuệ.
Cơ sở dữ liệu thực thi quyền chứa dữ liệu về các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được các lực lượng thực thi xử lý.
Các vụ việc được trình bầy theo hình thức thống nhất và bao gồm thông tin cụ thể về hành vi, đối tượng bị vi phạm, nội dung vụ việc và biện pháp xử lý. Một số vụ việc điển hình sẽ có thêm phần bình luận của các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi.
Đây là tập hợp của toàn bộ các quy định về sở hữu trí tuệ (SHTT) hiện đang được áp dụng tại Việt Nam. Quy định về SHTT sau khi được rà soát nhằm loại bỏ những phần đã hết hiệu lực, được sắp xếp vào một cấu trúc chung dựa trên cấu trúc của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, các quy định của luật xếp cạnh các quy định hướng dẫn.
Bộ pháp điển các quy định về SHTT là sản phẩm của hoạt động phối hợp giữa Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan tham gia soạn thảo văn bản trong lĩnh vực SHTT bao gồm Cục Sở hữu trí tuệ, Cục bản quyền tác giả, Văn phòng bảo hộ giống cây trồng. Hoạt động này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban Pháp luật Quốc Hội và lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.


BLPD ANh2 TTHT ANh Chương trình phối hợp hành động phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2012-2015